Jumat, 30 Mei 2014

Instruksi presiden
From: suhardono@gmail.com

Tapi ribut-ribut iki tetep ana hikmahe, nang kompas minggu pak Dipo paring pitutur bilih pak BeYe sampun gemregah kersa paring perintah dumateng Kepolisian supados njamin sedaya warga negara saget ngibadah kanti aman.

Alhamdhulillah

Sαℓαм,


Tidak ada komentar:

Posting Komentar