Sabtu, 26 April 2014

artine apa?Bapa Jeung Udin


Bapa : "jang.. pang meulikeun inuman anu tiis ti warung"

Udin : "koka kola atawa seprit,pa?"

BaPa : "koka kola wae.."

Udin : "anu kaleng atawa botol?"

BaPa : "Botol.."

Udin : "nu botol gede atawa nu botol leutik, pa?"

BaPa : "euh budak tolol !! Geus meuli cai biasa we!!"

Udin : "Akua atawa Ron ?"

BaPa : "AKUA!!!!"

Udin : "Panas atawa anu tiis, pa?" (Beungeutna lempeng, teu kerot-kerot)

BaPa :" astagpirulooh, di mana SAPU? mana SAPU?, DI GEBUG SIAH..!!!"

Udin : "Sapu nyere atawa sapu injuk, pa??"

BaPa : "lailahailaloh...dasar sia mah siga sato wae!!"

Udin : "siga Embe atawa Munding, Pa?"

BaPa : "Embe, Gobloggg!!!"

Udin : "Embe Ceme atawa Badot??"

BaPa : "Setan siah!!!!"

Udin : "Tuyul atawa Gendruwo?"

BaPa: "Kumaha sia we, kaditu siah indit we lah!!"

Udin: "Poe ieu atawa isuk?"

BaPa: "Ayeuna , siah !!"

Udin: "Bapa milu atawa moal?!!"

BaPa : "masya Alloh.. Gelo sugan sia mah, dipaehan geura!!!!"

Udin : "Ditubles ku peso atawa dibedil, pa??"

BaPa :"Dibedil siah ku aing!!!"

Udin : "kana sirah atawa beuteung??

Bapa : ".........."


*si bapa langsung sakarat...bakat ku keuheul.......

Udin : bapa bapa..... kapaehan atawa paeh???

Tidak ada komentar:

Posting Komentar